ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden van Casa Cálida

Algemene huurvoorwaarden
Vakantiewoningen Casa Cálida 1, 2 en 3
Bulevar Central de las Cañadas 4, 30849 in Alhama de Murcia, Murcia, Spanje
Versie januari 2020

Toepassing

  • Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoningen Casa Cálida staande en gelegen op golfresort Condado de Alhama in Alhama de Murcia, Murcia, Spanje.
  • In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.
  • Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1. Reserveren en prijs.
Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Casa Cálida de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. 
Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennisgenomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd. 
De prijzen van Casa Cálida zijn berekend in euro’s en zijn per woning per week of andere periode, indien zo vermeld op de factuur. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, verbruikskosten, enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 2. Betaling van de huurprijs.
Voor iedere reservering moet 50% van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 3 dagen na de factuurdatum door Casa Cálida ontvangen zijn. 
Het restant moet uiterlijk 4 weken voor de aanvang van het verblijf in Casa Cálida 1, 2 of 3 door Casa Cálida zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een e-mail ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 3 van toepassing. Casa Cálida heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. 
Indien de reservering minder dan 4 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden. 
Na ontvangst van het restant van de huurprijs, worden de reispapieren per ommegaande aan de huurder toegestuurd. Hierin staat alle noodzakelijke informatie zoals de routebeschrijving, adres en naam van de persoon die de ontvangst regelt. 

Artikel 3. Annulering door de huurder.
Elke annulering moet per e-mail aan Casa Cálida worden gemeld. 
Casa Cálida brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder: 

  • Tot twee maanden voor aankomst kun je de boeking kosteloos annuleren;
  • Tussen de twee maanden en zes weken voor aankomst houden wij 25% in van de huursom;
  • Tussen zes en vier weken voor aankomst houden wij 50% in van de huursom;
  • Bij annulering binnen vier weken is er geen restitutie mogelijk.

Artikel 4. Annulering door Casa Cálida.
Indien door onvoorziene omstandigheden Casa Cálida een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden. 

Artikel 5. Klachten en geschillen.
Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien dit niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van Casa Cálida 1, 2 of 3 telefonisch of per e-mail wordt gemeld. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in het vakantiehuis iets ernstigs voordoet. 
Indien de huurder weigert bezit te nemen van Casa Cálida 1, 2 of 3, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Casa Cálida. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. 
Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht. 

Artikel 6. Omschrijving.
Alle losbladige informatie of informatie op de Internetsite van Casa Cálida betreffende de vakantiewoningen, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door Casa Cálida. 
Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal Casa Cálida de huurder hierover informeren, doch dan kan Casa Cálida hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. 
Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoningen, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder Casa Cálida hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen. 
Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van Casa Cálida. 

Artikel 7. Aankomst en vertrek.
De aankomst in de vakantiewoningen van Casa Cálida vindt normaliter plaats na 15:00 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met degene, die de ontvangst regelt, teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan Casa Cálida niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert. 
De vakantiewoningen van Casa Cálida moeten uiterlijk om 11:00 uur verlaten worden op de dag van vertrek. 

Artikel 8. Maximum aantal bewoners.
In Casa Cálida 1 en 2 mogen niet meer dan 5 personen logeren, in Casa Cálida 2 niet meer van 4 personen, tenzij vooraf toestemming is verleend door Casa Cálida. 
Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot het vakantiehuis aan deze extra personen ontzeggen. 
Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg. 

Artikel 9. Huisdieren.
In Casa Cálida 1, 2 en 3 is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen

Artikel 10. Roken.
Roken is in Casa Cálida 1 en 2 alleen buiten in de tuin toegestaan. In Casa Cálida 3 alleen op het terras. Blijkt bij vertrek dat er binnen is gerookt, dan brengen wij extra reinigingskosten in rekening.

Artikel 11. Waarborg.
De borg maakt deel uit van de totale huursom en dient overeenkomstig artikel 3 vooraf te worden voldaan als onderdeel van de totale huursom.
Conform afspraak wordt deze borg binnen 2 weken na het verlaten van de woning teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning. Bij constatering van roken in huis wordt de volledige borg ingehouden

Artikel 12. Bijkomende kosten.
Verbruik van elektriciteit en eventuele huur van babybedje en kinderstoel maken deel uit van de totale huursom en dienen overeenkomstig artikel 3 te worden voldaan als onderdeel van de totale huursom. 
De kosten voor de eindschoonmaak dienen vooraf te worden voldaan. 

Artikel 13. Schoonmaak.
Casa Cálida , 2 of 3 dienen schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur aan Casa Cálida te melden 
Bij het vertrek dient de huurder de woning netjes achter te laten, met bijzondere aandacht voor het sanitair, de keuken, het glaswerk en de vloer.