PRIVACY DISCLAIMER

Privacy is belangrijk

Privacybeleid

Casa Cálida, eigenaar van https://www.casacalida.eu

OVER ONS PRIVACYBELEID
Casa Cálida geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Casa Cálida. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke van jouw gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kunt je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. Je vindt de contactgegevens onderaan deze privacy disclaimer pagina.


OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


WEBSITESOFTWARE

Booking Calendar
Voor het verwerken van boekingen maken wij gebruik van het platform van Booking Calendar. Booking Calender verwerkt boekingsgegevens namens ons. De boekingsgegevens worden niet gebruikt voor eigen doeleinden en deze worden ook niet op hun eigen servers opgeslagen. Booking Calender heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Booking Calendar op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

APP’S EN WIDGETS

Tawk.to
Voor een snelle en accurate klantenservice gebruiken wij het chatprogramma Tawk.to. Persoonsgegevens die je ten behoeve van deze communicatiedienst aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Tawk.to heeft alleen toegang tot de gegevens om tussen ons communicatie tot stand te brengen, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Tawk.to heeft in dit artikel aangegeven passende beveiligingsmaatregelen te nemen ten behoeve van de AVG-wetgeving. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Tawk.to is geregistreerd bij het Information Commissioner’s Office (ICO) in het Verenigd Koninkrijk. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, je gegevens worden voornamelijk in de Verenigde Staten en Ierland verwerkt. Hier vind je de exacte locatielijst.

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via ons account is verzonden zie je de ‘Uitschrijven’ link. Als je je daarmee uitschrijft, ontvangt je onze nieuwsbrief niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

ALGEMEEN DOEL VAN DE VERWERKING
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK
In voorkomende gevallen kan Casa Cálida op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.


COOKIES

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken zodat wij onze diensten waar nodig kunnen verbeteren. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook en LinkedIN
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, cookies van Facebook (Facebook Pixel) en LinkedIn (LinkedIn Matched Audience en LinkedIn Insight Tag). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier
Meer informatie over cookies van LinkedIn vind je hier

WordPress
We hebben een overzicht van alle cookies die WordPress standaard gebruikt toegevoegd.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze website, kun je aangeven of jouw naam, jouw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je jouw browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn twee dagen geldig en cookies voor schermweergave opties één jaar. Als je ‘Herinner mij’ selecteert, wordt jouw login twee weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door jouw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na één dag verlopen.

HOE BEHEER JE COOKIES?
Je kunt cookies op verschillende manieren beheren. Houd er wel rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies een negatieve invloed kan hebben op jouw gebruikerservaring en dat delen van onze website mogelijk niet langer volledig toegankelijk zullen zijn.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt cookies wel of niet accepteren via de besturingselementen van jouw browser, deze kun je vinden in de ‘voorkeuren’ van jouw browser. Voor meer informatie over hoe je jouw browser instellingen kunt aanpassen of hoe je cookies kunt blokkeren, beheren of filteren, vind je bij ‘help’ in jouw browser of via websites als: www.allaboutcookies.org.

Je kunt je hier afmelden voor aangepaste advertenties:
• Advertentie instellingen Google

Om je af te melden voor Google Analytics:
• Google Analytics Opt-out Browser Plugin

Als je onze website gebruikt zonder je af te melden, betekent dit dat je de gegevensverzameling begrijpt en ermee akkoord gaat om advertenties aan je te kunnen aanbieden.

SOCIAL MEDIA BUTTONS
Social media buttons voor sociale media sites van derden worden gebruikt om onze gebruikers in staat te stellen webpagina’s te delen of te bookmarken. We kunnen niet voorkomen dat deze sites informatie over jou verzamelt. Om te begrijpen hoe sociale media sites van derden informatie over jouw activiteiten op onze website en internet gebruiken, verwijzen we je naar de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van desbetreffende partijen.

COOKIES VAN DERDE PARTIJEN
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacy disclaimer.

Meer over cookies lees je hier.


WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

CONTACTGEGEVENS
Casa Cálida
Bulevar Central de la Cañadas 4
30849 Alhama de Murcia, Murcia
Spanje

E-mailadres: info@casacalida.eu

CONTACTPERSOON VOOR PRIVACYZAKEN
Debby Vlasman